Jednoleté pomaturitní studium (kurz) angličtiny

 

100 %  ÚSPĚŠNOST  NAŠICH STUDENTŮ JEDNOLETÉHO POMATURITNÍHO  KURZU  PŘI CERTIFIKOVANÝCH ZKOUŠKÁCH  FCE, CAE  JEN ZNOVU POTVRDILA PROFESIONALITU NAŠICH LEKTORŮ A DOBROU SPOLUPRÁCI S CAMBRIDGE P.A.R.K.  - ORGANIZACÍ
VLASTNÍCÍ LICENCI PRO SKLÁDÁNÍ ZKOUŠEK V ČR.  DRŽITELÉ CERTIFIKÁTŮ MAJÍ MIMO JINÉ  VÝHODU PŘI PŘIJÍMACÍM  ŘÍZENÍ NA NEJLEPŠÍ ANGLICKOJAZYČNÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA SVĚTĚ ,  VČETNĚ VĚTŠINY BRITSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL. VYBRANÉ INSTITUCE, KTERÉ UZNÁVAJÍ CERTIFIKÁTY CAMBRIDGE ENGLISH, NALEZNETE V DATABÁZI NA ADRESE www.CambridgeESOL.cz/recognition


 

JEDNOLETÉ DENNÍ POMATURITNÍ STUDIUM ANGLIČTINY - 2020 / 2021 - do kurzu je možné nastoupit i v průběhu školního roku.

 

Pomaturitní kurz má všechny náležitosti řádného denního studia (akreditace MŠMT ČR). Je určen zájemcům o intenzivní výuku angličtiny. Studium je zvlášť výhodné pro studenty, kteří nebyli v prvním roce  přijati na VŠ a mají zájem o zdokonalení svých jazykových schopností. Studentům, kteří nehodlají studovat VŠ, studium umožní snadněji získat  zaměstnání, případně se uplatnit v zahraničí. Výuka je vhodná i pro uchazeče o zaměstnání, kteří si v rámci hledání nového uplatnění rozšíří jazykové znalosti.

Seznam škol akreditovaných MŠMT   https://www.msmt.cz/file/50316/

Naše škola má číslo 10.   

STATUT STUDENTA

Máte všechny výhody studentů střední školy (daňové úlevy, rodinné přídavky, sociální a zdravotní pojištění, slevy na dopravu apod.). Podmínkou pro uplatnění výhod je maturita v roce 2020. Ostatní zájemci se mohou přihlásit bez nároku na výše uvedené výhody..  Ke studiu se mohou přihlásit také uchazeči, kteří zatím nebyli úspěšní u maturitní zkoušky a maturitu budou skládat v opravném termínu v září 2020.

LEKTOŘI:

Lektoři, kteří budou v těchto kurzech učit jsou pedagogicky vzdělaní učitelé schválení MŠMT ČR.

PŘIJETÍ KE STUDIU:

Při podání přihlášky student předloží kopii maturitního vysvědčení. Pokud v době podání přihlášky ještě uchazeč maturitní vysvědčení nemá, dodá jej před zahájením výuky, tj. do 29. 8. 2020, případně po vykonání opravné maturitní zkoušky v září. Před nástupem je sepsána řádná smlouva. Dále každý uchazeč absolvuje rozřazovací test (kromě začátečníků). Na základě dosažené úrovně znalostí prokázané v testu bude zařazen do výukové skupiny.  

Do kurzu je možné přistupovat i během školního roku, podmínkou přistoupení je vhodná jazyková pokročilost a volné místo v kurzu.

ROZSAH STUDIA:

1 školní rok, tj. 4 vyučovací hodiny denně od září do června mimo prázdniny stanovené MŠMT ČR.  Výuka je rozdělena do dvou vyučovacích bloků po 2 vyučovacích hodinách, a to 8.00-9.30 hodin a 9.45-11.15 hodin.

ZAKONČENÍ STUDIA:

Absolventi studia obdrží certifikát, schválený MŠMT ČR, potvrzující jejich roční studium.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Řádně vyplněnou přihlášku předejte do kanceláře naší školy.

Do kurzu je možné přistupovat i během školního roku, podmínkou přistoupení je vhodná jazyková pokročilost a volné místo v kurzu.

CENA KURZU : 

od 17 990,-/školní rok 2019/20
Školné můžete zaplatit ve splátkách. Ceny Pomaturitních kurzů jsou osvobozeny od DPH.

Jednorázově    do 31.5.2020.................17990,-

Jednorázově    do 30.6.2020.................19990,-

Jednorázově    do 31.8.2020.................21990,-

Pololetně          do 31.8.2020.................11490,-

                       +do 15.1.2021.................11490,-

Čtvrtletně          do 31.8.2020...................5990,-

                      +do 15.11.2020..................5990,-

                        +do 15.1.2021..................5990,-

                        +do 15.4.2021..................5990,- 
 Studentům, kteří se současně hlásí na VŠ budou peníze vráceny v případě písemně doloženého přijetí na VŠ. Toto je naše zvýhodnění a je smluvně garantováno do 31.srpna 2020, kdy již všichni budete mít písemné rozhodnutí z VŠ.

Učebnice nejsou v ceně školného.

Poznámka:

  • Pomaturitní studium začíná 1.9.2020 a končí 30.6.2021.
  • Cena je garantována při minimálním počtu 12 studentů.