Jednoleté pomaturitní studium (kurz) angličtiny

" Dovolte prosím, abych touto cestou poděkovala vašim lektorům Markétě a Michalovi a všem, kteří se podíleli na mojí výuce v pomaturitním kurzu v minulém školním roce. Pod jejich vedením jsem byla perfektně připravena a složením CAE zkoušek jsem si doslova otevřela dveře na vysoké školy v Dánsku a Švédsku - nakonec vyhrálo Švédsko. 21.srpna nastupuji na studium bakaláře na oboru New Media Design na Jonkoping University ve Švédsku. Toto je jen připomínka, že vaše práce má smysl a moc za všechno děkuji ! "  Anna Kubišová

 

TÉMĚŘ 100 %  ÚSPĚŠNOST  NAŠICH STUDENTŮ JEDNOLETÉHO POMATURITNÍHO  KURZU  PŘI CERTIFIKOVANÝCH ZKOUŠKÁCH  FCE, CAE  JEN ZNOVU POTVRDILA PROFESIONALITU NAŠICH LEKTORŮ A DOBROU SPOLUPRÁCI S CAMBRIDGE P.A.R.K.  - ORGANIZACÍ
VLASTNÍCÍ LICENCI PRO SKLÁDÁNÍ ZKOUŠEK V ČR.  DRŽITELÉ CERTIFIKÁTŮ MAJÍ MIMO JINÉ  VÝHODU PŘI PŘIJÍMACÍM  ŘÍZENÍ NA NEJLEPŠÍ ANGLICKOJAZYČNÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA SVĚTĚ ,  VČETNĚ VĚTŠINY BRITSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL. VYBRANÉ INSTITUCE, KTERÉ UZNÁVAJÍ CERTIFIKÁTY CAMBRIDGE ENGLISH, NALEZNETE V DATABÁZI NA ADRESE www.CambridgeESOL.cz/recognition


 

JEDNOLETÉ DENNÍ POMATURITNÍ STUDIUM ANGLIČTINY - 2024 / 2025 - do kurzu je možné nastoupit i v průběhu školního roku.

 

Pomaturitní kurz má všechny náležitosti řádného denního studia (akreditace MŠMT ČR). Je určen zájemcům o intenzivní výuku angličtiny. Studium je zvlášť výhodné pro studenty, kteří nebyli v prvním roce  přijati na VŠ a mají zájem o zdokonalení svých jazykových schopností. Studentům, kteří nehodlají studovat VŠ, studium umožní snadněji získat  zaměstnání, případně se uplatnit v zahraničí. Výuka je vhodná i pro uchazeče o zaměstnání, kteří si v rámci hledání nového uplatnění rozšíří jazykové znalosti.

Seznam škol akreditovaných MŠMT   

Jednoleté kurzy cizích jazyků, MŠMT ČR (msmt.cz)

Naše škola má číslo 6.   

STATUT STUDENTA

Máte všechny výhody studentů střední školy (daňové úlevy, rodinné přídavky, sociální a zdravotní pojištění, slevy na dopravu apod.). Podmínkou pro uplatnění výhod je maturita v roce 2024. Ostatní zájemci se mohou přihlásit bez nároku na výše uvedené výhody..  Ke studiu se mohou přihlásit také uchazeči, kteří zatím nebyli úspěšní u maturitní zkoušky a maturitu budou skládat v opravném termínu v září 2024.

LEKTOŘI:

Lektoři, kteří budou v těchto kurzech učit jsou pedagogicky vzdělaní učitelé schválení MŠMT ČR.

PŘIJETÍ KE STUDIU:

Při podání přihlášky student předloží kopii maturitního vysvědčení. Pokud v době podání přihlášky ještě uchazeč maturitní vysvědčení nemá, dodá jej před zahájením výuky, tj. do 29. 8. 2024, případně po vykonání opravné maturitní zkoušky v září. Před nástupem je sepsána řádná smlouva. Dále každý uchazeč absolvuje rozřazovací test (kromě začátečníků). Na základě dosažené úrovně znalostí prokázané v testu bude zařazen do výukové skupiny.  

Do kurzu je možné přistupovat i během školního roku, podmínkou přistoupení je vhodná jazyková pokročilost a volné místo v kurzu.

ROZSAH STUDIA:

1 školní rok, tj. 4 vyučovací hodiny denně od září do června mimo prázdniny stanovené MŠMT ČR.  Výuka je rozdělena do dvou vyučovacích bloků po 2 vyučovacích hodinách, a to 8.00-9.30 hodin a 9.45-11.15 hodin.

ZAKONČENÍ STUDIA:

Absolventi studia obdrží certifikát, schválený MŠMT ČR, potvrzující jejich roční studium.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Řádně vyplněnou přihlášku předejte do kanceláře naší školy.

Do kurzu je možné přistupovat i během školního roku, podmínkou přistoupení je vhodná jazyková pokročilost a volné místo v kurzu.

CENA KURZU : 

od 19 990,-/školní rok 2023/24
Školné můžete zaplatit ve splátkách. Ceny Pomaturitních kurzů jsou osvobozeny od DPH.

Jednorázově    do 31.5.2024.................19990,-

Jednorázově    do 30.6.2024.................21990,-

Jednorázově    do 31.8.2024.................23990,-

Jednorázově    po 31.8.2024.................26990,-

Pololetně          do 31.8.2024.................14490,-

                       +do 15.1.2025.................14490,-

Čtvrtletně          do 31.8.2024...................7500,-

                      +do 15.11.2024..................7500,-

                        +do 15.1.2025..................7500,-

                        +do 15.4.2025..................7500,- 
 Studentům, kteří se současně hlásí na VŠ budou peníze vráceny v případě písemně doloženého přijetí na VŠ. Toto je naše zvýhodnění a je smluvně garantováno do 31.srpna 2024, kdy již všichni budete mít písemné rozhodnutí z VŠ.

Učebnice nejsou v ceně školného.

Poznámka:

  • Pomaturitní studium začíná 2.9.2024 a končí 27.6.2025.
  • Cena je garantována při minimálním počtu 12 studentů.