Informace o nás

 

Jazyková škola Angličtina Uherské Hradiště, která se specializuje na výuku anglického jazyka, byla v Uherském Hradišti otevřena v roce 2009. Svým klientům nabízíme profesionální služby a individuální přístup v řešení jejich jazykových potřeb.

 

Jazyková škola Angličtina Uherské Hradiště nabízí kurzy běžné angličtiny založené výhradně na komunikaci v tomto jazyce, a to již od úrovně Beginner (úplný začátečník). Studenti si tak od úplných počátků zvykají angličtině naslouchat, rozumět i aktivně tento jazyk užívat, přičemž tyto procesy se dějí nenásilnou a přirozenou cestou - žádné memorování, ale spíše užití prostředků hry. Důraz je kladen v prvé řadě na konverzaci, až dále následuje slovní zásoba a gramatika. Také porozumění důležitým informacím z poslechových cvičení a čteného textu považujeme za nemálo důležité, avšak i tyto slouží pouze jako podklad ke konverzaci. Psaní delších textů (dopisů, zamyšlení, esejů) je řešeno formou dobrovolných domácích úkolů.

 

Jazyková škola Angličtina Uherské Hradiště nabízí výuku obecné i odborné angličtiny. Kurzy jsou rozděleny do úrovní podle znalostí účastníků. Rozlišujeme také mezi úplnými a tzv. falešnými nebo věčnými začátečníky, tedy těmi, kteří se k angličtině neustále vracejí, ale nejsou schopni své studium angličtiny efektivně završit. Důvodem bývá v drtivé většině případů nedostatečně efektivní výuka angličtiny v rámci českého školství, která v žácích a studentech vytváří komunikační blok. Často se tedy setkáváme s lidmi, kteří mají základní představu o anglické gramatice, avšak nulové schopnosti v angličtině komunikovat. Naše kurzy tento nedostatek poměrně úspěšně odstraňují.