Příprava na 8-leté gymnázium

02.08.2017 21:09

Od září budeme otevírat i přípravný kurz na 8-leté gymnázium a přípravu žáků na 2.stupeň