Opatření ředitelky školy pro studenty ostatních jazykových kurzů

06.03.2020 08:23

V Uherském Hradišti  6.března 2020

Opatření ředitelky  školy na základě výzvy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci (COVID-19)

Na základě výzvy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 05.03.2020 k aktuální epidemiologické situaci (COVID-19)  vydávám toto opatření:

Studenti, kteří přijedou z rizikových oblastí (Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia – Romagna a Piemont), Japonsko, Singapur)*,  nedochází  14 dnů po návratu z těchto oblastí do jazykové školy, po dohodě s lektorem může být poskytnuta jiná nekontaktní forma výuky /např. formou e-mailu/. Tuto skutečnost  sdělí neprodleně ředitelce školy /písemně e-mailem/.

Opatření se rovněž vztahuje na lektory  školy, kteří po dobu 14 dnů po případném návratu z rizikových oblastí s výskytem onemocnění COVID-19 nebudou fyzicky docházet do jazykové školy.

* seznam rizikových oblastí se může průběžně měnit, viz: https://www.khszlin.cz/

Opatření nabývá účinnosti dnem: 6. března 2020

Mgr. Eva Samcová